Bandes reductores

Bandes reductores amb assemblis laterals mascle i femella, per a una millor subjecció entre peces i fàcil instal·lació. A més incorpora volanderes d'estrenyi integrades en la peça per vulcanització igual que les bandes grogues de cautxú. Presenten gran robustesa, absorbent d'impactes i alta resistència a l'abrasió, ozó i rajos UV.

Recomanat per a regular la velocitat de zones escolars, residencials i comercials. Fabricades amb cautxú reciclat. 
Connexions mascle / femella per a una millor unió i amb peces de rematada pels laterals.

És un producte ecològic i respectuós amb el medi ambient. No presenta contaminació acústica, ja que és insonor al pas de vehicles.

MIDES MÉS HABITUALS:
Alçades de 30, 50 i 70 mm.
Amplades de 400, 500, 600, 900 i 1200 mm.


Sol·licitar més informació sobre qualsevol dels nostres productes