Senyals lluminoses

Senyals lluminoses amb LED's. Permeten millorar la seguretat i reforçar la senyalització gràcies a la millor visibilitat que proporcionen. Estan fabricats amb LED's d'alta intensitat i les làmines retroreflectants són de nivell II. 

Caixes fabricades amb perfileria extrusionada i planxa d'alumini.

Software que permet vàries modalitats de funcionament, flash per donar l'alerta, intermitent i amb un mòdul crepuscular per donar més o menys intensitat segons la lluminositat del medi ambient. 

És un producte fabricat a la CEE.


Per més informació contacti amb nosaltres