Plaques de carrers

La senyalització urbana és una necessitat social. La senyalització urbana d'orientació és un referent. Forma part del paisatge de la població i esdevé un element amb presència constant. A més de la seva funció fonamental, d'orientar i facilitar els desplaçaments dels ciutadans i ciutadanes visitants.

Una bona senyalització d'orientació millora la mobilitat de les persones per les vies públiques.


Per més informació contacti amb nosaltres