Radars pedagògics

Són una opció assequible i eficient per afavorir la reducció de la velocitat en el seu casc urbà. El radar el tenim disponible amb 3 tipus d'alimentació:

  • Xarxa d'enllumenat públic
  • Bateries
  • Energia solar

Disposa de LED's d'alta lluminisitat amb 3 colors diferents.
Les opcions de diferents missatges simultanis permeten reduir un 25% la velocitat de mitjana.
El seu software permet crear un registre d'estadístiques en ambdós sentits de la circulació i tenir un anàlisi de les dades recollides.

És un producte fabricat a la CCE.


Per més informació contacti amb nosaltres